การฝึกอบรม AWS + Linux Web Server (จ่ายเพียงแค่ค่าใช้บริการจาก AWS)

การฝึกอบรม AWS + Linux Web Server (จ่ายเพียงแค่ค่าใช้บริการจาก AWS)


 • อบรม AWS กับ Classmethod
  เพียงแค่สมัครบัญชี AWS ก็เริ่มอบรมได้ทันที ไม่มีค่าอบรม !
 • เข้าใช้งาน AWS จริง !
  อบรมกับเรา ทุกท่านจะได้ทดลองใช้งาน AWS ( มีค่าธรรมเนียมจากการใช้งานจริง )
ทักษะที่จะได้รับจากการฝึกอบรม
 • พื้นฐานการใช้งาน Amazon Linux บน EC2
 • พื้นฐานการปรับแต่งและตั้งค่า EC2
 • พื้นฐานการใช้งาน MySQL database บน RDS
 • การ Backup ข้อมูลใน EC2 ด้วย AWS Backup
 • การ Cache ข้อมูลเพื่อเผยแพร่ไปทั่วโลกด้วย Amazon CloudFront
 • การสร้างและใช้งาน URL ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยด้วย Route 53 และ ACM
 • พื้นฐานการปกป้องบัญชี AWS โดยใช้การตรวจจับภัยคุกคามอัจฉริยะและการแจ้งเตือน
ระยะเวลา

ประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของผู้เข้าร่วม)

เงื่อนไขการเข้าร่วม
 • สงวนสิทธิเฉพาะการลงทะเบียนอบรมในนามองค์กร
 • เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานเรื่อง Linux Server
 • สงวนสิทธิการเข้าร่วม 1 บริษัท ต่อ 1 ท่าน
 • เป็นผู้ที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ในระดับเจ้าของภาษา
สิ่งที่จำเป็น
 • โปรแกรม Slack และ Zoom เพื่อการติดต่อสื่อสาร (ไม่มีค่าบริการ)
 • เนื่องจากการอบรมครั้งนี้มีการทดลองใช้งานจริง จึงมีค่าใช้จ่าย AWS จากการทดลองใช้งาน โดยชำระค่าบริการตามปริมาณการใช้งานจริงที่ได้รับส่วนลด 3% จาก Classmethod
การฝึกอบรม AWS + Linux Web Server (จ่ายเพียงแค่ค่าใช้บริการจาก AWS)
個人情報保護方針に同意する こちらをみる(英語)
เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับ หลังจากการลงทะเบียน


Providing continuous support of creative activities to all people

Copyright © 2024 Classmethod (Thailand) Co., Ltd . All rights reserved.