Classmethod ได้รับรางวัล “SI Partner of the Year – APJ” ในฐานะพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
〜 เราได้รับเลือกให้เป็นผู้เข้าชิงรอบ Finalist ในระดับสากลติดต่อกันเป็นปีที่สอง และยังเป็นผู้ได้รับรางวัลในปีที่แล้วด้วย 〜

Classmethod Co., Ltd. (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: เมืองจิโยดะ โตเกียว, ประธานบริษัท: Satoshi Yokota) ได้รับการยกย่องว่าเป็น SI Partner ที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปีนี้ โดยได้รับรางวัล “SI Partner of the Year - APJ” ประจำปี 2023 จาก Amazon Web Services, Inc. (AWS) อีกทั้งยังได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน Finalist ในการเข้าชิงรางวัลในสาขาเดียวกันในระดับสากลอย่าง “SI Partner of the Year - Global” อีกด้วย
ในปีที่แล้ว Classmethod ก็ได้รับรางวัล “SI Partner of the Year - Global” จาก AWS อีกด้วย ซึ่งนี่ก็นับเป็นปีที่สองแล้วที่ทาง Classmethod ได้รับรางวัลในระดับสากล

*หมายเหตุ APJ หมายถึง Asia‐Pacific, Japan (ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น)


[SI Partner of the Year - APJ]

Responsive image

[SI Partner of the Year - Global Finalist]

Responsive image

รางวัล AWS Partner Awards เป็นรางวัลที่มอบให้เพื่อยกย่องพาร์ทเนอร์ของ AWS ที่มีความเชี่ยวชาญสูงในด้านต่าง ๆ มีนวัตกรรมใหม่ ๆ และมีโมเดลธุรกิจที่ผสมผสานการบริการในหลากหลายด้านในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา
Classmethod ให้บริการ Solution ในด้านของคลาวด์ที่ล้ำสมัยในหลากหลายด้าน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล, IoT, มาตรการรักษาความปลอดภัย, AI/Machine Learning
นอกเหนือจากการบริการในด้าน AWS แล้ว เรายังร่วมมือกับบริษัทพาร์ทเนอร์ต่าง ๆ ที่จัดหาผลิตภัณฑ์ SaaS ที่หลากหลายเพื่อมอบ Solution ที่เหมาะสมที่สุดแก่ลูกค้าของเรา
ด้วยความพยายามอย่างเต็มที่ในการบริการในด้านต่าง ๆ แก่ลูกค้านี้เอง ทำให้บริษัทของเราถูกพิจารณาและรับเลือกให้เป็น “SI Partner of the Year”


เกี่ยวกับรางวัล SI Partner of the Year

รางวัล SI Partner of the Year - GLOBAL เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทพาร์ทเนอร์ชั้นนำ ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนธุรกิจ SI ผ่านการใช้ AWS มากที่สุด โดยพิจารณาจากยอดขาย ลูกค้าที่ให้การสนับสนุน หรือจำนวนใบรับรอง AWS ของบุคลากรภายในองค์กร
โดยในส่วนของรางวัลนั้นก็มีทั้งในระดับของภูมิภาค และระดับสากล ซึ่งในปี 2022 ที่ผ่านมานี้เอง Classmethod ก็ได้รับรางวัลในระดับสากลด้วย
ในส่วนของปี 2023 Classmethod ได้รับรางวัลในระดับภูมิภาค APJ (Asia Pacific, Japan: เอเชียแปซิฟิคและญี่ปุ่น) อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในสองผู้ได้รับเลือกให้เป็น Finalist เข้าชิงรางวัลเดียวกันในระดับสากลอีกด้วย


เกี่ยวกับ Classmethod

บริษัท Classmethod ให้บริการสนับสนุนทางเทคนิคแก่บริษัทต่าง ๆ ทั้งบริการในด้าน Amazon Web Services(AWS), Data Analysis, Mobile Application, IoT ไปจนถึง AI/Machine Learning

Classmethod ได้รับการรับรองให้เป็นพาร์ทเนอร์ที่ปรึกษาชั้นนำของ AWS ในระดับ Premier Tier Service Partner (ชื่อเดิม Premier Consulting Partner) ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ในระดับสูงสุด ตั้งแต่ปี 2015 จนถึงปัจจุบัน และได้รับรางวัล AWS Services Partner of the Year Japan ประจำปี 2018, 2020 และ 2021 ตามลำดับ อีกทั้งยังได้รับรางวัล SI Partner of the Year - Global ในปี 2022 ซึ่งเป็นรางวัลในระดับสากลอีกด้วย ปัจจุบันมีผลงานการสนับสนุนทางเทคนิคให้บริษัทต่าง ๆ มากกว่า 3,200 บริษัท และดูแลสภาพแวดล้อม AWS ให้ลูกค้ามากกว่า 20,000 บัญชี

นอกจากนี้ Classmethod ยังมุ่งเน้นการเผยแพร่ข้อมูลทางเทคนิคโดยเผยแพร่บทความมากกว่า 40,000 บทความที่ทีมงาน Classmethod เขียนไว้บน "DevelopersIO" ของเราเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อ “สนับสนุนทุกกิจกรรมสร้างสรรค์ของทุกคนอย่างต่อเนื่อง” ผ่านการนําเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กรที่สุดต่อไป


ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: ชั้น 8 อาคารซัมโปะ ซะคุมะ เลขที่ 1-11 เขตคันดะ ซะคุมะ เมืองจิโยดะ โตเกียว
ผู้บริหาร: Satoshi Yokota
ลักษณะธุรกิจ: ให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนา และดำเนินการแทนด้านคลาวด์ AWS, พัฒนา Mobile Application, พัฒนาซอฟต์แวร์บน LINE, ให้การสนับสนุนทางเทคนิคเกี่ยวกับ AI และ Machine Learning
เว็บไซต์บริษัท: https://classmethod.jp/ (ภาษาญี่ปุ่น)
บทความ “DevelopersIO”: https://dev.classmethod.jp/ (ภาษาญี่ปุ่น)
Facebook Page: https://www.facebook.com/classmethod/ (ภาษาญี่ปุ่น)
YouTube Channel: https://www.youtube.com/c/classmethod-yt/ (ภาษาญี่ปุ่น)
เว็บไซต์บริษัท สาขาประเทศไทย: https://www.classmethod.co.th/th/
บทความ “DevelopersIO” ภาษาไทย: https://dev.classmethod.jp/tags/thai-language/


* ชื่อบริษัทและชื่อสินค้าที่กล่าวถึง เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าของบริษัทนั้นๆ
* 日本語で読む: https://classmethod.jp/news/20231128-aws-si-partner-award-ja/


Providing continuous support of creative activities to all people

Copyright © 2024 Classmethod (Thailand) Co., Ltd . All rights reserved.