เรามีลูกค้าที่ได้รับการดูแล

มากกว่า 3,000 บริษัท

Responsive image

ลูกค้า : ประเทศไทย

Responsive image

TalentEx (Thailand) Co., Ltd.

TalentEx (Thailand) Co., Ltd. ผู้ให้บริการเว็บไซต์จัดหางานสำหรับชาวไทยที่สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ ชื่อ WakuWaku หลังใช้งาน AWS ของ Classmethod ประสบความสำเร็จในการลดต้นทุนได้มากกว่า 50%

Responsive image

a2network (Thailand) Co. Ltd

กรณีศึกษาการให้คำปรึกษาการเริ่มต้นใช้งาน AWS : a2network (Thailand) Co. Ltd บริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับบริการโทรศัพท์มือถือสำหรับชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

Responsive image

อีซูซุมอเตอร์ส

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งเครื่องมือการบริหารจัดการคุกกี้ (Cookiebot) ตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลูกค้า : ประเทศญุี่ปุ่น

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

Providing continuous support of creative activities to all people

Solution

Copyright © 2021 Classmethod (Thailand) Co., Ltd . All rights reserved.