ตัวเลือกการตรวจสอบ

การกู้คืนข้อมูล

ได้อย่างรวดเร็วด้วย Responsive image mackerel logo


Responsive image mackerel1

การแจ้งเตือนและการตรวจสอบ

  • เป็นบริการแบบจ่ายตามการใช้งานที่ดำเนินการตรวจสอบระบบด้วยการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน
    ทางบริษัทของเราจะสอบถามและทำการติดตั้งให้ในช่วงแรก ซึ่งการทำงานที่เสถียรของสภาพแวดล้อม AWS ทำให้แก้ไขปัญหาความผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว

  • หากพบปัญหาระหว่างการตรวจสอบ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันที สามารถเลือกช่องทางการติดต่อได้ที่ Email, LINE, Slack

ก่อนการตั้งค่า

  1. ทางบริษัทของเราจะทำการสอบถามลูกค้าดังต่อไปนี้
    • การเลือกทรัพยากร และเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการตรวจสอบ
    • การกำหนดเกณฑ์และเป้าหมายการตรวจสอบ

  2. ทางบริษัทของเราจะทำการตั้งค่าเริ่มต้นของระบบตรวจสอบ (Mackerel)
Responsive image mackerel2

หลังการตั้งค่า

1. ระบบการตรวจสอบ (Mackerel) จะคอยตรวจสอบระบบของลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน
Responsive image mackerel3
2. สถานะการทำงานระบบของลูกค้า (สถานะ) มีการทำงานอยู่ตลอดเวลา
Responsive image mackerel status
3. เมื่อตรวจพบปัญหา การแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังลูกค้าทางอีเมล, LINE, Slack เป็นต้น
Responsive image mackerel4
4. ลูกค้าสามารถปรึกษากับทางบริษัทของเราเกี่ยวกับระบบการตรวจสอบได้
Responsive image mackerel5

หัวข้อการตรวจสอบ

เนื้อหางาน
การตรวจสอบ
การตรวจสอบสถานะ ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของทรัพยากร เช่น เซิร์ฟเวอร์บน AWS
การตรวจสอบทรัพยากร ตรวจสอบอัตราการใช้งาน CPU/Memory/Disk เป็นต้น
การตรวจสอบ Process ตรวจสอบการทำงานของ OS Process ที่ได้ตกลงกับลูกค้าไว้ล่วงหน้า
การตรวจสอบ Log ตรวจสอบสตริงก์ของล็อกไฟล์ที่ได้ตกลงกับลูกค้าไว้ล่างหน้า
การตรวจสอบการเชื่อมต่อภายนอก ตรวจสอบว่ามีการตอบสนองที่ถูกต้องต่อ URL กับ Port ที่ตกลงกับลูกค้าไว้ล่วงหน้า กลับมาหรือไม่
การแจ้งเตือน
การแจ้งเตือนอีเมล เมื่อตั้งค่าการตรวจสอบแล้ว การแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลของลูกค้า
การแจ้งเตือนไลน์ เมื่อตั้งค่าการตรวจสอบแล้ว การแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังกลุ่มไลน์ที่ได้ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
การแจ้งเตือน Slack เมื่อมีการตั้งค่าการตรวจสอบแล้ว การแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยัง Channel Slack ของลูกค้า

ติดต่อเรา
ฉันยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว อ่านเพิ่มเติม

Providing continuous support of creative activities to all people

Copyright © 2024 Classmethod (Thailand) Co., Ltd . All rights reserved.