Responsive image

Classmethod ได้รับ "AWS Consulting Partner of the Year 2020" ครั้งที่2 ซึ่งถูกคัดเลือกโดย Amazon Web Services (AWS)

โดยรางวัล AWS Consulting Partner of the Year ครั้งนี้ เป็นครั้งที่2 ที่ Classmethod ได้รับการคัดเลือก หลังจากเคยได้รับรางวัลนี้ไปเมื่อปี 2018Classmethod สนับสนุนการใช้งาน AWS อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกการบริการ อ่านต่อที่นี่ :


สาเหตุที่ทำให้ Classmethod ได้รับรางวัลจาก AWS ในปีนี้

AWS Consulting Partner of the Year คือรางวัลโดยรางวัลนี้ เป็นรางวัลที่จะมอบเพื่อให้ความยกย่องกับ คู่ค้าที่มีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ให้คำปรึกษาที่ดีและคำแนะนำที่สอดคล้องกับงานทางด้านการดำเนินธุรกิจของ AWS ในปี2020
โดย Classmethod ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเติบโตในเชิงบวก ด้านการประเมินทางธุรกิจโดยรวมทั้งหมด และนอกเหนือจากการพัฒนาธุรกิจของ AWS แล้วนั้น Classmethod ยังมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูล AWS ไปทั่วโลก ผ่านบทความเชิงเทคนิคกลยุทธ์ของ Classmethod

ปัจจุบัน Classmethod ให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคมาแล้วกว่า 10,000โปรเจกต์ ผ่านบริการที่ครอบคลุมของ AWS ผ่านระบบ Classmethod Members ด้วยจำนวนพนักงานของเราที่ได้รับการรับรองจาก AWS รวมกันมากกว่า 1200 ใบรับรอง และยังมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองจาก AWS ทั้งหมด 12ประเภท มากถึง 31 คน ซึ่งถือเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น นั่นแสดงให้เห็นว่าดเราเป็นพาร์ทเนอร์ที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งทางด้านเทคนิคต่างๆของ AWS ทั้งทางด้าน DevOps , AWS Migration , Mobile , Data Analysis

Responsive image

ในปี 2020 Classmethod กลายเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของ AWS ที่ลงทะเบียน Consulting Partner Private Offers (CPPO) โดยสามารถขายผลิตภัณฑ์และการให้บริการด้านไอที บน AWS Marketplace เป็นบริษัทแรกในประเทศญี่ปุ่น


นอกจากนี้ Classmethod ยังมีช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องทางเทคนิคของ AWS ผ่านทางบทความ บน DevelopersIO มากกว่า 25,000บทความ ที่ทางบริษัทเป็นเจ้าของ โดยมีผู้เข้าชมเว็บไซต์โดยเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 900,000 User/เดือน และผ่านช่องทางคอมมูนิตี้การแบ่งปันข้อมูล “Zenn” / Portal Site ของ“AWS re:Invent” และด้วยความพยายามเหล่านี้ จึงทำให้เราถูกคัดเลือกให้รับรางวัล “International Pavilion Sponsor of the Year”อีกทั้งยังได้รับการยอมรับในฐานะพาร์ทเนอร์ ระดับ global โดย AWS หลังจากนี้ ในฐานะที่เป็นพาร์ทเนอร์ระดับสูงของ AWS ภายในประเทศญี่ปุ่น Classmethod จะยังคงเดินหน้าต่อไป เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจของลูกค้าทางด้านเทคนิคด้วยเทคโนโลยีต่างๆของ AWS ต่อไป


เกี่ยวกับ Classmethod

เราคือบริษัทที่คอยให้คำปรึกษา,ออกแบบและวางแผนพัฒนาระบบ โดยเรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการทางด้าน Amazon Web Services (AWS) แอพพลิเคชัน มือถือ,IoT/AI หรือ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ โดยปัจจุบันเรามีประวัติการสนับสนุนให้กับบริษัทไปแล้วมากกว่ากับบริษัทไปแล้วมากกว่า2,300บริษัท โดยส่วนใหญ่จะเป็นการให้การสนับสนุนด้านเทคนิคของ AWS และปัจจุบันเรามีจำนวนผู้ใช้ AWS Account ที่อยู่ในความดูแลของบริษัท มากกว่า 10,000บัญชี โดยตั้งแต่ปี 2015 Classmethod ได้รับการรับรองให้เป็นพันธมิตรที่ปรึกษาชั้นนำของ AWS Partner Network (APN) สำหรับ ติดต่อกันเป็นปีที่
นอกจากนี้ Classmethod ยังมีช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องทางเทคนิคของ AWS ผ่านทางบทความ บน DevelopersIO มากกว่า 25,000บทความ ที่ทางบริษัทเป็นเจ้าของ โดยมีผู้เข้าชมเว็บไซต์โดยเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 900,000 User/เดือน เรายังคงเดินหน้าเรียนรู้รับสิ่งใหม่ๆที่หลากหลายด้วยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องตามปรัชญาขององค์กร “สนับสนุนทุกกิจกรรมที่สร้างสรรค์ของทุกคน” 7

Providing continuous support of creative activities to all people

Copyright © 2024 Classmethod (Thailand) Co., Ltd . All rights reserved.