Classmethod, Inc. (สำนักงานใหญ่) บริจาคเงินจำนวน 5 ล้านเยน เพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในยูเครน


Classmethod, Inc. บริจาคเงิน 5 ล้านเยน ให้กับสมาคม UNHCR แห่งสหประชาชาติ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้อพยพในยูเครนและพื้นที่โดยรอบ เราขอแสดงความเห็นใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่ประสบปัญหาในวิกฤตครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการฉุกเฉินนี้ จะได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด และสันติภาพของยูเครนและโลกจะกลับคืนมาดังเดิมอีกครั้ง

ปลายทางในการบริจาค


สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) : https://www.japanforunhcr.org/
*เว็บไซต์ช่วยเหลือฉุกเฉินของยูเครน : https://www.japanforunhcr.org/campaign/ukraine

Providing continuous support of creative activities to all people

Copyright © 2024 Classmethod (Thailand) Co., Ltd . All rights reserved.