Classmethod ได้รับรางวัล “SI Partner of the Year” ในฐานะ Global SI Partner ที่ดีที่สุดของ AWS

Classmethod Co., Ltd. (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: เมืองจิโยดะ โตเกียว, ประธานบริษัท: Satoshi Yokota) ได้รับรางวัล “SI Partner of the Year - GLOBAL” ประจำปี 2022 จาก Amazon Web Services, Inc. (AWS) ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2022 ที่ผ่านมา

โดยเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทพาร์ทเนอร์ชั้นนำ ที่ประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่ให้คำปรึกษาที่ดีและคำแนะนำที่สอดคล้องกับงานทางด้านการดำเนินธุรกิจของ AWS ที่ดีที่สุด ประจำปี 2022

Responsive image

รางวัล AWS Partner Awards

รางวัล AWS Partner Awards ประกาศในช่วง Partner Awards Gala ของงาน AWS re:Invent โดยเป็นรางวัลที่จะมอบเพื่อยกย่องพาร์ทเนอร์ของ AWS ที่มีความเชี่ยวชาญสูง มีนวัตกรรมใหม่ ๆ และมีโมเดลธุรกิจที่ผสมผสานการทำงานร่วมกันในช่วงปีที่ผ่านมา

Ruba Borno รองผู้บริหารฝ่าย Worldwide Channel & Alliance ของ AWS กล่าวเกี่ยวกับรางวัล AWS Partner นี้ไว้ว่า

“AWS Partner เป็นศูนย์กลางในการปลดล็อกมูลค่าทางธุรกิจสำหรับลูกค้าในอุตสาหกรรมที่หลากหลายทั่วโลก เราขอขอบคุณทุกบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อและผู้ชนะรางวัลทั้งหมด ที่มีส่วนช่วยในการเร่งพัฒนาเปลี่ยนแปลงด้านระบบคลาวด์ของลูกค้า”


เหตุผลที่ Classmethod ได้รับรางวัล SI Partner of the Year - GLOBAL

รางวัล SI Partner of the Year - GLOBAL เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทพาร์ทเนอร์ชั้นนำ ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนธุรกิจ SI ผ่านการใช้ AWS มากที่สุด โดยพิจารณาจากยอดขาย ลูกค้าที่ให้การสนับสนุน หรือจำนวนใบรับรอง AWS ของบุคลากรภายในองค์กร

Classmethod ได้ให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับบัญชีคลาวด์ AWS ของลูกค้ามาแล้วมากกว่า 18,000 บัญชี และได้เผยแพร่เกี่ยวกับกรณีการสนับสนุนทางเทคนิคเหล่านั้นมากกว่า 200 กรณี บนเว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้ง บุคลากรของ Classmethod ผ่านการรับรองจาก AWS มีใบรับรองมากถึง 2,000 ใบรับรอง ซึ่งเกินกว่าครึ่งเป็นใบรับรองในระดับ Profressional หรือ Specialty และบุคลากรล้วนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะทางเทคนิคเพื่อสามารถสนับสนุนการใช้งานของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ต่อไป

Classmethod มุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อม เพื่อให้บริษัทต่าง ๆ สามารถมุ่งความสนใจไปที่ธุรกิจของตนได้ ผ่านการใช้งาน AWS เราจึงจัดให้มีการสนับสนุนทางเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง การให้คำปรึกษา การสร้างสภาพแวดล้อม การจัดอบรมให้วิศวกร รวมไปถึงการตั้งค่าเพื่อรักษาความปลอดภัย และการกำกับดูแล

Classmethod ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถ ความทุ่มเทเผยแพร่ในการให้บริการลูกค้า จึงได้รับการยอมรับในระดับ Global และเป็นเหตุผลที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

ด้วยการสนับสนุนจากรางวัลในครั้งนี้ Classmethod จะยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนทางเทคนิคและส่งเสริมการใช้งาน AWS ให้ลูกค้า รวมถึงพัฒนาปรับปรุงข้อมูลทางเทคนิคต่อ ๆ ไป


เกี่ยวกับ Classmethod

บริษัท Classmethod ให้บริการสนับสนุนทางเทคนิคแก่บริษัทต่าง ๆ เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการ ตั้งแต่ Amazon Web Services(AWS), Data Analysis, Mobile Application, IoT ไปจนถึง AI/Machine Learning

Classmethod ได้รับการรับรองให้เป็นพาร์ทเนอร์ที่ปรึกษาชั้นนำของ AWS ในระดับ Premier Tier Service Partner (ชื่อเดิม Premier Consulting Partner) ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ในระดับสูงสุด ตั้งแต่ปี 2015 จนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังได้รับรางวัล AWS Services Partner of the Year Japan ประจำปี 2018, 2020 และ 2021 ตามลำดับ ปัจจุบันมีผลงานการสนับสนุนทางเทคนิคให้บริษัทต่าง ๆ มากกว่า 3,000 บริษัท และดูแลสภาพแวดล้อม AWS ให้ลูกค้ามากกว่า 18,000 บัญชี

นอกจากนี้ Classmethod ยังมุ่งเน้นการเผยแพร่ข้อมูลทางเทคนิคโดยเผยแพร่บทความมากกว่า 30,000 บทความที่ทีมงาน Classmethod เขียนไว้บน "DevelopersIO" ของเราเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อ “สนับสนุนทุกกิจกรรมสร้างสรรค์ของทุกคนอย่างต่อเนื่อง” ผ่านการนําเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กรที่สุดต่อไป

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: ชั้น 8 อาคารซัมโปะ ซะคุมะ เลขที่ 1-11 เขตคันดะ ซะคุมะ เมืองจิโยดะ โตเกียว
ผู้บริหาร: Satoshi Yokota
ลักษณะธุรกิจ: ให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนา และดำเนินการแทนด้านคลาวด์ AWS, พัฒนา Mobile Application, พัฒนาซอฟต์แวร์บน LINE, ให้การสนับสนุนทางเทคนิคเกี่ยวกับ AI และ Machine Learning
เว็บไซต์บริษัท: https://classmethod.jp/ (ภาษาญี่ปุ่น)
บทความ “DevelopersIO”: https://dev.classmethod.jp/ (ภาษาญี่ปุ่น)
Facebook Page: https://www.facebook.com/classmethod/ (ภาษาญี่ปุ่น)
YouTube Channel: https://www.youtube.com/c/classmethod-yt/ (ภาษาญี่ปุ่น)
เว็บไซต์บริษัท สาขาประเทศไทย: https://www.classmethod.co.th/th/
บทความ “DevelopersIO” ภาษาไทย: https://dev.classmethod.jp/tags/thai-language/


* ชื่อบริษัทและชื่อสินค้าที่กล่าวถึง เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าของบริษัทนั้นๆ
* Read this article in English: https://classmethod.jp/news/20221129-aws-partner-award-en/
* 日本語で読む: https://classmethod.jp/news/20221129-aws-partner-award-jp/


Providing continuous support of creative activities to all people

Copyright © 2024 Classmethod (Thailand) Co., Ltd . All rights reserved.