การฝึกอบรม AWS ฟรี

 • ไม่มีค่าอบรม!
  (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการใช้งาน AWS ซึ่งจะถูกเรียกเก็บตามการใช้งานจริงไปยังบริษัทของท่าน)
 • คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญ AWS เป็นภาษาไทยได้!
 • การฝึกปฏิบัติที่นำไปใช้ได้จริงทันที!
* ท่านสามารถเลือกอบรมได้ครั้งละ 1 หัวข้อ และต้องเว้นระยะเวลา 3 เดือนก่อนเริ่มฝึกอบรมในหัวข้อถัดไป
* การอบรมแต่ละหัวข้อใช้เวลาประมาณ 1 - 2 สัปดาห์
training

รายการอบรม

การฝึกอบรม AWS + Windows Server ฟรี

การฝึกอบรม AWS + Windows Server ฟรี เปิดรับสมัคร

ทักษะที่จะได้รับจากการฝึกอบรม
 • EC2
 • การเปลี่ยนแปลง CPU, เพิ่มลดขนาด memory, เพิ่มพื้นที่จัดเก็บ
 • การเริ่มต้นหรือหยุดใช้งานอัตโนมัติ
 • แบคอัปข้อมูล
 • เชื่อมต่อกับ Database (SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL)
 • ตั้งค่า IIS
 • การตั้งค่าความปลอดภัย
การฝึกอบรม AWS + Windows Server ฟรี
การฝึกอบรม AWS + Linux Web Server ฟรี

การฝึกอบรม AWS + Linux Web Server ฟรี เปิดรับสมัคร

ทักษะที่จะได้รับจากการฝึกอบรม
 • พื้นฐานการใช้งาน Amazon Linux บน EC2
 • พื้นฐานการปรับแต่งและตั้งค่า EC2
 • พื้นฐานการใช้งาน MySQL database บน RDS
 • การ Backup ข้อมูลใน EC2 ด้วย AWS Backup
 • การ Cache ข้อมูลเพื่อเผยแพร่ไปทั่วโลกด้วย Amazon CloudFront
 • การสร้างและใช้งาน URL ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยด้วย Route 53 และ ACM
 • พื้นฐานการปกป้องบัญชี AWS โดยใช้การตรวจจับภัยคุกคามอัจฉริยะและการแจ้งเตือน
การฝึกอบรม AWS + Linux Web Server ฟรี
อบรม AWS ฟรี! สอนทำ Web server สำหรับ WordPress ง่าย ครบ จบในที่เดียว

อบรม AWS ฟรี! สอนทำ Web server สำหรับ WordPress ง่าย ครบ จบในที่เดียว เปิดรับสมัคร

ทักษะที่จะได้รับจากการฝึกอบรม
 • วิธีการเข้าสู่ระบบ บัญชี AWS และการบริหารจัดการบัญชี
 • สร้างสภาพแวดล้อมสำหรับ WordPress ด้วย Lightsail
 • สร้างสภาพแวดล้อมสำหรับ LAMP ด้วย Lightsail
 • สร้างเซิร์ฟเวอร์ที่มีการใช้ Distribution, SSL Certificate, DNS และอื่น ๆ
 • ตั้งค่า Snapshot, Alert เพื่อสร้างระบบการทำงาน
 • เก็บแคชและส่งข้อมูลไฟล์ประเภท Static ด้วยต้นทุนต่ำ
 • สร้างโครงสร้างเซิร์ฟเวอร์ที่มีการสำรองไว้ในหลายโซน (Redundant Infrastructure Plan ใช้งาน Load balancer และ Database) ด้วย Lightsail
อบรม AWS ฟรี! สอนทำ Web server สำหรับ WordPress ง่าย ครบ จบในที่เดียว

Providing continuous support of creative activities to all people

Copyright © 2024 Classmethod (Thailand) Co., Ltd . All rights reserved.